Jsme INEXSTAV

Důvodem založení společnosti INEXSTAV s.r.o. byla snaha nabídnout vlastníkům bytových, rodinných i komerčních domů ucelenou renovaci vnějších povrchů i vnitřních prostor stavby. Tomuto zaměření odpovídá i název společnosti IN (interiéry) EX (exteriéry) STAV (staveb). Náš slogan „ Aby stavba byla jako nová“ není pouze návratem k původnímu stavu, ale s využitím moderních stavebních materiálů a technologií posunem stavby na vyšší kvalitativní úroveň.

Exteriéry staveb

Vzhled budovy je nesmírně důležitý. Provádíme veškerou potřebnou údržbu, nátěry, opravy a vytváříme lepší funkční a estetické podmínky podle vašich požadavků.

Reference z exteriérů

Interiéry staveb

Projekty revitalizací bytových domů obvykle řeší pouze vnější části staveb. Naším cílem je, aby i interiéry opravených domů splňovaly nároky moderního bydlení a designu.

Reference z interiérů