Vzlínající vlhkost

Vzlínající vlhkost je vlhkost stoupající ze země malými póry stavebních materiálů ve stěnách budov. Tomuto stavu , který postupně způsobuje úplné provlhnutí zdiva a jeho destrukci se lze účinně bránit.

Jednou z možností je využití certifikovaného injektážního systému DRYZONE - naprosté špičky v oblasti izolačních materiálů proti vzlínající vlhkosti. Podstatou DRYZONE je vytvoření nepropustné bariéry, přes kterou se vzlínající vlhkost nedostane. Toho se dosáhne injektážním způsobem , kdy do předem vyvrtaných otvorů v pravidelných roztečích je aplikováno přesné množství účinné vodoodpudivé pasty . Ta se s využitím stávající vlhkosti rozptýlí čímž dojde k vytvoření nepropustného pásu.

DRYZONE je použitelný pro většinu běžných stavebních materiálů, jako jsou cihly včteně cihel dutých, kamenné zdivo ,tvárnice, pórobeton, beton, pískovec ..........

Jak už bylo řečeno systém DRYZONE je speciálně navržen proti vzlínající vlhkosti. Proto je nutné před započetím aplikace si být zcela jist , že vlhkost , která se na zdivu vašeho objektu vyskytla je skutečně vzlínající vlhkost . Jiné typy vlhkostí , které se na budovách vyskytují se ošetřují jinou technologií a ošetření systémem DRYZONE by nepřineslo žádaný efekt.

Zda se jedná skutečně o vzlínající vlhkost lze poznat podle určitých typických znaků z nichž nejdůležitější jsou :

* známky vlhkosti jsou omezeny na výšku 1,5m od země ( pouze ve velmi ojedinělých případech, kdy je stěna pokryta nepropustnou vrstvou, může vlhkost vystoupat i do více než 2m )

* vlhké, příp. již shnilé podlahové lišty

*tvorba solného pásu

Pro posouzení stavu vlhkého zdiva a jeho následnou sanaci nás můžete kontaktovat na :

tel. 603 156 379

e-mail : inexstav@tiscali.cz