Penetrace pod barvy a omítky - PENAD FIS, balení 7kg - 465,00 Kč

Vlastnosti a použití : Univerzální pigmentovaný penetrační nátěr pod tenkovrstvé omítky a barvy. Je vhodný na méně nasákavé povrchy včetně již natřených. Je univerzální, t.j. použitelný pod všechny druhy omítek a barev. Je vyroben na bázi silikonu s obsahem jemných křemičitých písků , čímž vytváří jemně drsný kontaktní povrch.   Zrovnoměrňuje nasákavost podkladu, zabezpečuje optimální přilnavost omítek a barev k podkladu. Obvykle se dodává v barevném provedení dle odstínu vrchní omítky nebo barvy . Jeho hustota při zpracování odpovídá trochu více naředěné barvě , což výrazně přispívá k vynikajícímu konečnému vzhledu povrchu . Uvedená cena je bez DPH, platná pro bezbarvý odstín.