Penetrace pod barvy a omítky - PENAD FIS, balení 25kg - 1525,00 Kč

Vlastnosti a použití : Univerzální pigmentovaný penetrační nátěr pod tenkovrstvé omítky a barvy . Je vhodný na méně nasákavé povrchy včetně již natřených . Je univerzální , t.j. použitelný pro všechny druhy omítek a barev. Je vyroben na bázi silikonu s obsahem jemných křemičitých písků , čímž vytváří jemně drsný kontaktní povrch. Zrovnoměrňuje nasákavost podkladu, zabezpečuje optimální přilnavost omítek a barev k podkladu. Obvykle se dodává v barevném provedení dle odstínu vrchní omítky nebo barvy . Jeho hustota při zpracování odpovídá trochu více naředěné barvě což výrazně přispívá k vynikajícímu konečnému vzhledu povrchu .  Uvedená cena je bez DPH, platná pro bezbarvý odstín.