Plísně v interiéru

Plísně v interiéru budov - příčiny a odstraňování

Výskyt plísní v interiéru může mít řadu důvodů avšak společným jmenovatelem je dlouhotrvající vlhkost. Pomineme-li zde lokální výskyt plísně jehož příčinou je porušená izolace střechy ( stropní plíseň) nebo základů ( plíseň do cca 1 až 1,5m od podlahy - tzv. vzlínající vlhkost - ), pak nejčastější příčinou výskytu plísně na stěnách interiéru je jejich nízká teplota v porovnání s rosným bodem v místnosti a s tím související kondenzace vodních par .

Co je to rosný bod ?

Rosný bod je teplota při níž je vzduch v místnosti 100% nasycený vodními parami. Rosný bod je kombinací relativní vlhkosti vzduchu a teploty v místnosti. Čím vyšší je relativní vlhkost vzduchu , tím vyšší je hodnota rosného bodu a to i při zachování stejné teploty.

 

Závislost relativní vlhkosti a rosného bodu při konstantní teplotě v místnosti 20°C

Tabulka ukazuje jak stoupá hodnota rosného bodu při stoupající relativní vlhkosti

Rosný bod °C            2°C      5°C      6°C     8°C     9°C    11°C     12°C    14,5°C

Relativní vlhkost %   30%     35%     40%    45%    50%    55%      60%     70%

V praxi to znamená , že i když v místnosti bude stále udržována teplota 20°C , bodou se nám "rosit" např. stěny místnosti díky zvyšující se relativní vlhkosti . Proto bychom měli pravidelně větrat v krátkých časových intervalech, abychom relativní vlhkost v místnosti udrželi na cca 50 - 55%.

 

 

Jelikož však obvykle se stoupající relativní vlhkostí v místnosti (vaření, praní, koupání,...) stoupá i teplota v místnosti , pak poměrně prudce narůstá i hodnota rosného bodu. V takovéto místnosti se to projeví způsobem , kdy i na relativně nepříliš chladných stěnách ( avšak s teplotou nižší než je hodnota rosného bodu ) vodní páry kondenzují. Pokud tento stav přetrvává , objeví se po čase plíseň.

 

Jak se bránit výskytu vlhkosti resp. z toho plynoucí výskytu plísně na stěnách ?

1. Časté větrání

Nejjednodušším způsobem je časté větrání ( pozor , nikoli však trvalé). Důvodem proč je nutné větrat krátce, ale intenzivně je vlhkost vzduchu . V zimním období má chladný vzduch venku málo vzdušné vlhkosti. Naopak teplý vzduch uvnitř místnosti obsahuje několinásobně více páry než vzduch venkovní, chladný. Proto je nutné větrat krátce, ale intenzivně, doslova vyhánět teplý vzduch s vysokou vlhkostí ven, a pouštět studený vzduch dovnitř. Tento je po zahřátí na vnitřní teplotu schopen absorbovat několikanásobek vlhkosti, než kterou měl původně jako studený.

2. Zvýšení teploty stěn termoizolačním nátěrem nebo omítkou

Dalším , avšak již nákladnějším způsobem zabránění kondenzace vodních par na stěnách místnosti je zvednutí jejich teploty. Toho lze dosáhnout buď zateplením vnějšího obvodového pláště budovy - nákladný způsob, nebo využitím termoizolačních nátěrů interérů, příp. exteriéru (fasády) budovy. Termoizolační nátěry www.inexstav.cz/products/termoizolacni-nater-actin-thermo-san/ jsou schopny svými vlastnostmi zvýšit teplotu stěny o cca 3-4 °C což je v řadě případů dostačující k tomu, aby nedocházelo trvale k tvorbě podmínek pro kondenzaci vodních par a postupně ke vzniku plísní. Aplikací termoizolačních nátěrů v interiéru spolu s udržováním nízké hodnoty relativní vlhkosti vzduchu, tak lze velmi účinně eliminovat podmínky pro výskyt plísní. Je samozřejmostí , že aplikace interiérových termoizolačních nátěrů má především smysl v místech s nízkou teplotou stěn,místa kolem oken, rohová místa u stropů, všeobecně obodové zdivo.

3. Zateplením stavby

Nejnákladnějším způsobem zvýšení teploty stěn v interiéru je zateplení vnějšího obvodového pláště budovy. Spolu s dosažením vyšší teploty v místnostech budovy, zabránění promrzání stěn a tudíž eliminaci vzniku plísní získáme i nezanedbatelnou energetickou úsporu při vytápění. I takto ošetřené budově je však nutno dodržovat systém větrání , tak jak byl popsán  v úvodu. V případě dlouhodobé vysoké relativní vlhkosti budou i zde vytvořeny podmínky pro výskyt plísní  (viz příklady s teplotou rosného bodu) .

Obecně platí, že problematika kondenzace vodních par na chladných místech stěn je kombinací mnoha faktorů, které v konečném důsledku ovlivňují relativní vlhkost vzduchu v interiéru.Každá změna , ať už je to utěsnění oken, výměna původních oken za plastové, propojení některých místností např. kuchyně s obývacím pokojem, změna způsobu vytápění až po rozmístění pokojových rostlin může vyvolat zvýšení relativní vlhkosti a vytvořit podmínky pro růst plísní. Z tohoto důvodu by každé takové změně měla odpovídat taková opatření, která by nárust relativní vlhkosti eliminovala.

Vaše dotazy, připomínky ,včetně  poptávek na řešení plísní nebo prodej termoizolačních nátěrů pro interiéry a exteriéry nám můžete zasílat na kontaktní údaje :

e-mail : inexstav@inexstav.cz

telefon: 603 156 379