Plísně na fasádách , jejich eliminace a odstraňování

Plísně , řasy , mechy ,lišejníky a další organické nečistoty jsou častým problémem téměř veškerých fasádních systémů. Je zcela jedno, zda se jedná o fasádu opatřenou tenkovrstvou omítkou na zateplovacím systému, o fasádu starší s omítkou břizolitovou či snad o odvětrávanou fasádu tvořenou plastovými palubkami. Zelený , často i černý povlak na fasádách se vytváří všude tam, kde jsou pro jeho růst vytvořeny vhodné podmínky.

Jaké jsou vhodné podmínky umožňující růst těchto mikroorganismů ?

Hlavní a prvotní podmínkou je vlhké a stinné prostředí a absence slunečního svitu, kdy vlhkost na fasádě nemůže dlouhodobě vyschnout a stává se tak přirozeným prostředím pro jejich růst. Z hlediska orientace stavby vůči světovým stranám jsou výskytem mikroorganismů postiženy zejména strany severní, severozápadní, severovýchodní. Tím není vyloučen výskyt  i na ostatních světových stranách stavby, pokud rovněž budou splňovat již zmíněné podmínky.

           Eliminaci vzniku organických nečistot lze do jisté míry dosáhnout u nových fasádních zateplovacích systémů použitím omítek nebo fasádních nátěrů se zvýšenou odolností proti růstu mikroorganismů. Vhodným doplňkem na stranách s největším předpokladem výskytu plísně je u novostavby ošetření prostředky zabraňujícími jejich růstu. Samozřejmostí je pravidelná vizuální kontrola objektu, zejména stran s předpokládaným výskytem plísně, včasné odstranění napadených míst a opětovná "impregnace" zabraňující na určitou dobu jejich růstu. Z hlediska časového se doporučují pravidelné kontroly 1x ročně, přičemž je předpoklad, že plochy ošetřené prostředky zamezujícími výskytu plísní mohou účinně poskytovat ochranu cca 2 až 3 roky v závislosti na místních podmínkách. V případě takto ošetřených novostaveb se vyhneme odstraňování plísní z celé plochy, řešíme pouze místní výskyt mikrorganismů.

                       U starších staveb, příp. staveb neošetřených protiplísňovými přípravky v době výstavby je postup při odstraňování plísní a dalších mikroorganismů následující. V prvé řadě je nutno plísně z povrchu stavby odstranit účinným odstraňovačem, který mikroorganismy zahubí. Následuje oplach plochy tlakovou vodou. Po technologické přestávce nutné k oschnutí povrchu naneseme na očištěnou plochu prostředek zamezující růstu plísní po určitou dobu. Opět zde platí totéž co v případě novostaveb, tj. pravidelné kontroly stavu a místní ošetření opětovně napadených ploch. Finanční nároky jsou v těchto případech vyšší o prvotní odstranění plísně z celé napadené plochy.

Co se stane když plísně včas neodstraníme ?

Pomineme-li zde hledisko zdravotní, kdy plísně a další organické nečistoty ulpívající na fasádě domu vážně ohrožují naše zdraví a ztěžují život alergikům, dochází z hlediska stavby k postupnému znehodnocení fasády. Je to patrné zejména u tenkovrstvých omítek zateplovacích systémů, kdy mikroorganismy jsou schopny narušit celistvost tenké vrstvy omítky. Náprava této situace již není možná pouhým odstraněním plísní z povrchu, ale celkovou rekonstrukcí narušené plochy. V méně nákladném případě je to nový fasádní nátěr, v nákladnějším natažení nové omítky, čemuž samozřejmě v obou případech předchází již zmiňovaná sanace povrchu. Finanční nároky takového zásahu jsou pochopitelně na zcela jiné úrovni než v případě pravidelné údržby.

                               Zhodnocení stavu vaší fasády včetně návrhu řešení, obsahující technologickou i finanční část vypracujeme na požádání zdarma.

Nenechte vaši fasádu zničit plísněmi , chráníte tak své zdraví i peněženku.