CETRIS

Použití cementotřískových desek Cetris , příp. jiných desek jako obkladového materiálu fasády dovoluje řešit fasádu pouze jako aktivně odvětrávanou . Nabídka těchto obkladových materiálů je velmi široká a to jak ve vzhledu povrchu , tak v barevnosti . Rovněž tak způsob zavěšení fasádních obkladových desek lze v případě materiálu Cetris řešit s tzv. přiznanou spárou ( systém Vario) nebo způsobem přes sebe překládaných desek ( systém Plank) .